Vyberte stránku

Židovská obec

BENEŠOVSKÁ SYNAGOGA
Benešovská synagoga byla postavena v klasicistním stylu v r.1845 (je uváděno i období po r.1850), pozemek zdejším Židům daroval kníže Lobkowicz. V místech měla stát i starší modlitebna o které jsou zmínky od 18. století. Synagoga prošla opravou a rozšířením v r. 1884 a v této úpravě sloužila zdejší židovské náboženské obci k bohoslužbám až do nacistické okupace. Po r. 1945 sloužila budova čp.152 jako modlitebna Československé církvi husitské. Byla zbořena v r. 1975 (uvádí se i r.1976), v této době byla zbourána k velké škodě Benešova celá řada často architektonicky hodnotných budov, které tvořily historickou tvář města a na jejich místě stojí dnes paneláky. Na místě někdejší synagogy stojí odchodní dům Hvězda-Billa.

STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
V součastné době s jedná o rekonstruaovaný pozůstatek židovského hřbitova ze 17. století. Nachází se v ulici Nová Pražská asi 150 m od Masarykova náměstí v blízkém parku. V 80. letech minulého století byl hrbitov likvidován a z jeho areálu byla postupně odvážena většina náhrobků a zhruba desítka z nich našla nové umístění na zdejším Novém židovském hřbitově. Od roku 2007 je  hřbitov chráněn jako kulturní památka České republiky a je volně přístupný návštěvníkům.

NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Nový židovský hřbitov byl založen roku 1883, sousedí s městským hřbitovem a je vzdálený asi 500 m od Starého židovského hřbitova. Na plože větší než 2000m2 se dochovalo kolem tří set náhrobků. Pohřbívalo se zde až do druhé světové války. Po roce 1984 sem bylo přeneseno několik historických náhrobků ze starého hřbitova, jež byly umístěny poblíž dnes zrekonstruované obřadní síně, která v současnosti slouží coby památník obětem holocaustu. Poslední benešovská synagoga, postavená roku 1845 na pozemku darovaném knížetem Lobkowiczem a od roku 1945 využívaná jako sbor Církve československé husitské, byla zbořena v roce 1976.

 

Na návštěvě Židovského památníku a nového židovského hřbitova je třeba se předem domluvit na telefonním čísle 317 729 113 nebo prostřednictvím emailu: info@muzeum-umeni-benesov.cz