Vyberte stránku

Vize Benešova

30. 9. - 27.10. 2017, MĚSTSKÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ

Benešov u Prahy se v letním semestru 2016/2017 stal tématem pro téměř 30 studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze. Studenti ateliérů Kohout -Tichý a Vavřín-Fingerová připravili projekty zaměřené na urbanistický rozvoj města, jeho veřejná prostranství a okolní krajinu. Projekty byly připraveny na základě spolupráce se zástupci města Benešov a místním spolkem archibn. Výsledek této kooperace, představující koncept posílení městské struktury a obnovy okolní i městské krajiny, si je možné prohlédnout na výstavě v Městské výstavní síni. Její součástí je velký model celého města, ale i modely a výkresy jednotlivých projektů, které návštěvníkům výstavy mohou ukázat, jakým způsobem se město může do budoucna rozvíjet a jak by případně
mohly některé části města vypadat.