Vyberte stránku

Sbírka

Muzeum umění a designu v Benešově spravuje sbírku volného a užitého umění. Prvotní sbírková kolekce byla v roce 1990 sestavena z několika převodů, mezi nimiž dominoval soubor české malby druhé poloviny 20. století z Českého muzea výtvarných umění. Sbírka se postupně rozrostla do několika podsbírek.

 

MALBA

Podsbírka malby obsahuje z velké části tvorbu regionálních umělců. Jedná se o díla již nežijících autorů, ale i v současnosti tvořících umělců. Významnou část této podsbírky tvoří například díla Vladimí­ra Cidlinského, Ladislava Šímy, Václava Pavlíka nebo Vladimíra Antuška. Dal­ší součástí jsou díla výtvarníků z generace tzv. postmoderny. Čes­koslovenská tvorba osmdesátých a devadesátých let je zastoupena například Michalem Rittsteinem, Jiřím Davidem, Ivanou Lomovou, Josefem Císařovským, Marií Blabolilovou, Jiřím Černickým a dalšími. Poslední ucelenou částí jsou obrazy z pozůstalosti malíře Zdeňka Kirchnera, emigranta žijícího v Paříži.

 

PLASTIKA

Sochařská sbírka je zaměřena na 2. polovinu 20. století až po současnost. Velký význam mají například sochy benešovského rodáka Miloslava Chlupáče, jehož dílo dosáhlo celostátní úrovně. Dále se v ní objevují jména jako Karel Nepraš, Olbram Zoub­ek, Pavel Opočenský, Čestmír Suška. Početnou část kolekce plastiky tvoří sádrové odlitky regionálního umělce Jiřího Vodrážky.

 

GRAFICKÝ DESIGN

Podsbírka grafického designu je nejpočetnějším souborem zastou­peným ve sbírce muzea. Jedná se o velké množství filmových plakátů a knih, mapující vývoj této oblasti od 2. poloviny 20. století až po současnost. Část podsbírky tvoří grafické symboly, logotypy a značky.

 

DESIGN

Podsbírka mapuje vývoj především českého a slovenského designu od počátku 20. století až po současnost. Jsou zde zahrnuty jak díla předních designérů (např. Miroslav Navrátil, Jaroslav Kadlec, Maxim Velčovský), tak i předměty denní potřeby. Obsahuje například sedací nábytek, kuchyňské potřeby, svítidla, rádia, telefony, fototechniku, dětské hračky, domácí potřeby, psací stroje a další. Část podsbírky tvoří tzv. „ikony doby“ a také jsou zde zastoupeny vybrané předměty světových značek (např. Kartell, Vitra, Pantone, Apple, Ikea).

 

GRAFIKA

Tato podsbírka je zaměřena zejména na etablované umělce, skrz které mapuje vývoj grafiky na našem území od počátku 20. století po současnost. Zastoupení jsou zde například Born, Zdeněk Sýkora, Ivana Lomová, Adriena Šimotová, Milan Grygar, Václav Boštík, Jaroslav Šerých, Jaromír 99, Pavel Brázda, Jakub Špaňhel, Jiří Sozanský. Z regionálních umělců podsbírka obsahuje například tvorbu Jana Hejtmánka. Význam sbírky tkví také v rozličnosti grafických technik a uměleckých přístupů k tomuto médiu.

 

KRESBA

Podsbírku kresby tvoří díla zejména českých a slovenských umělců od počátku 20. století až po současnost. Objevují se v ní jména jako Adriena Šimotová, Ivan Ouhel, Jiří Anderle, Daisy Mrázková, Dalibor Chatrný, Veronika Bromová. Z benešovských rodáků jsou zde zastoupeni Vladimír Antušek, Václav Pavlík, Ladislav Šíma.

 

FOTOGRAFIE

Podsbírka fotografie představuje ucelený soubor fotografií, který ma­puje vývoj československé fotografie od doby daguerrotypie po současnost. Jsou v ní zastoupena významná jména průkopníků ve vývoji techniky fotogra­fie a uměleckých fotografů. Od Josefa Sudka, Františka Drtikola přes Dagmar Hochovou, Bohdana Holomíčka, Ladislava Sitenského, Cindy Sherman po Jiří­ho Davida nebo Danu Bleyovou.

 

SBÍRKA JIŘÍHO ŠETLÍKA

Významnou část sbírky MUD v Benešově tvoří dar doc. PhDr. Jiřího Šetlíka, CSc., historika dějin umění. Jeho dar obsahuje velké množství novoročenek a grafických listů, které v průběhu mnoha let nashromáždil od širokého okruhu osobností z řad výtvarných umělců, vědců, divadelníků a dalších. Další velkou ucelenou částí této podsbírky byl dar Jiřího Šetlíka k 20. výročí muzea v roce 2010. Tato část obsahuje 60 artefaktů z tzv. Šetlíkova okruhu umělců, jejichž díla se v podsbírce nacházejí. Mezi ně patří například Adriena Šimotová, Jiří John, Věra Janoušková, Vladimír Janoušek, Ota Šik, Jiří Voves, Miloslav Chlupáč a další. Zejména se jedná o československou tvorbu padesátých až devadesátých let.