Vyberte stránku

Petra Haplová – V elipse spí lev

26. 2. – 30. 3. 2018, MĚSTSKÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ

Vernisáž: 6. 3. 2018 v 18 hodin.

Petra Haplová absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Malířství II pod vedením Vladimíra Skrepla. Pravidelně vystavuje jak na skupinových tak samostatných výstavách. Její poslední samostatná výstava proběhla na podzim roku 2017 v Ukradené galerii v Praze pod názvem Co nedá den, má noc. Ve svých pracích inovativně pracuje s médiem klasické malby na velkoformátových obrazech, věnuje se ale i drobnějším pracím a kolážím. Malbu také využívá jako prostředek pro jiné, multimediální formy uměleckého vyjádření.

Hlavním tématem této výstavy Petry Haplové je pohyb. Nejedná se pouze o fyzický pohyb, ale i pohyb jako prostředek vedoucí k překročení hranic, ať už fyzických či společenských a jako možnost přesažení sebe sama. Motiv věčného pohybu jako definice života se odráží i v názvu výstavy, který je palindromem – větu můžeme číst z libovolného směru a vždy bude znít stejně.

Základní úvahou, ze které téma pohybu vychází, je neustálé upřednostňování společnosti na úkor jednotlivce. V rámci strachu z vyloučení ze společnosti, potlačuje jedinec sám sebe. To může vést až k úzkosti, která člověka zcela ochromí. A právě pohyb se pro autorku stává nejen symbolem, ale reálnou možností, jak prolomit tyto hranice, kterými nás společnost obklopuje a beze strachu se svobodně nadechnout. Nejedná se přitom o prvoplánovou sebedestrukci, ale o uvědomění si vlastní autonomie. Nutnost sobeckého prospěchu zde jde ruku v ruce se sebereflexí a tolerancí.

Překonáváním morálních i společenských hranic při zachování vlastních hodnot naráží Petra Haplová také na téma erotiky a tělesnosti. Právě v této oblasti se nachází obecně sdílená zkušenost vykročení mimo sdílené normy k vyššímu přesahu. Nahota v lidech vyvolává jak pocit svobody a naprostého odhalení, tak pocit studu z uvědomění si porušení pravidel společnosti.