Vyberte stránku

ČÍTÁRNA

Připravujeme pro Vás veřejně přístupnou čítárnu. Bude zaměřena na odbornou literaturu z oblasti volného i užitého umění, včetně architektury, fotografie a příbuzných oborů. Knihovní fond čítá okolo 3000 svazků a bude každoročně doplňován o odbornou literaturou. K prezenčnímu studiu mimo monografií, encyklopedií, odborných slovníků a katalogů výstav budou k dispozici nejnovější čísla časopisů Architekt, Art+Antiques, Respekt.