INSTITUT INFORMAČNÍHO DESIGNU

MEZINÁRODNÍ GRAFICKÁ KOMUNIKACE
(mezinárodní vizuální informační kód, gramotnost epochy vizuální komunikace)

 

Sdělování
Co je sdělování (komunikace)? Na jakém principu funguje? Figura, znak a symbol.

Zrakové sdělování
Specifikum zrakového sdělování (vizuální komunikace). Co je tabulka, značka, logotyp a grafický symbol ?

Druhy konvencí
Mezinárodní, národní, oborové normy a nezávazné konvence zrakového sdělování. Jak vznikají, čím souvisí a co všechno vymezují.

Vymezení figur, znaků a symbolů
Jednotlivé obory lidské činnosti používají zrakové nehláskové sdělování vymezené odlišnými typy norem. Jednotlivé soubory figur, znaků a symbolů se více či méně překrývají a vzájemně tvarově a obsahově souvisí.

Užití symbolů typu šipky
Různé typy šipek odlišují směr pohybu v reálu nebo v souřadnicovém poli, funkci, rozměry a tok materiálu. Tvar šipky vymezuje rychlost pohybu. Poloha šipky přesně vymezuje směr pohybu.

Vymezení barev a tabulek ke specifikaci obsahu sdělení
Vazba zelené, modré, žluté, červené a šedé barvy k obsahu konvenčního sdělení. Vazba pravoúhlé, kruhové a trojúhelníkové tabulky k obsahu sdělení. Návěst, oznámení, oznámení o bezpečí, výstraha, příkaz, omezení, zákaz, přísný zákaz a zrušení informace.

Orientační značení
Barevný orientační kód pro cíle dálniční, silniční, místní, turistické a objížďky. Systém označování názvů ulic, nábřeží a náměstí. Číslování objektů.

Zdravotnictví
První pomoc, nemocnice, lékárna, veterinární služba.

Benzínové stanice
Benzin olovnatý a bezolovnatý, benzin mix, nafta (diesel), plyn, voda a vzduch.

Třídění odpadu
Sklo nebarevné a barevné, papír, umělé hmoty, kovy, nebezpečný odpad, organický odpad, netříděný odpad ad.

Barvy na vozovce
Barevné rozlišení ve vztahu k parkování vozidel.

Barvy potrubí
Voda, pára vodní, vzduch, plyny, kyseliny a zásady, ostatní tekutiny.

Barvy elektrických vodičů
Fázový, střední a ochranný vodič.

Barevné rozlišení znečistění životního prostředí a potravin
Prostředí (potravina) bez cizorodých příměsí, prostředí (potravina) s cizorodými příměsemi nepřesahujícími hranici povolenou normou, prostředí s cizorodými příměsemi přesahujícími normu, prostředí s příměsemi přesahujícími extrémně normu.

Symboly pro identifikaci kvalit životního prostředí
Typy prostředí a jeho částí, procesy probíhající v prostředí, dílčí kvality prostředí (chemické, fyzikální, smysly často nevnímatelné), ergonomické kvality prostředí (smysly vnímatelné integrované kvality).

Ekologie a obaly
Obal opakovatelně použitelný, obal recyklovatelný, obal zhotovený částečně nebo zcela z recyklovaného materiálu.

Symboly pro identifikaci kvalit potravin
Potraviny obsahující některé sledované látky (kofein, sůl, cukr, alkohol...), potraviny s různými typy přídavných látek (konzervační, aromatizační látky, barviva...), potraviny ošetřené sušením, mrazením, zahřáním..., potraviny s doporučeným způsobem užití.

Symboly pro veřejnou informaci
Veřejné informace sloužící zejména k orientaci v exteriérech a interiérech, dále k  bezpečnosti osob ve veřejné hromadné dopravě i při užití lyžařských lanovek a vleků apod.

Bezpečnost a ochrana zdraví
Přehled symbolů určených k užití pouze ve spojení s barevnými tabulkami (bezpečí, příkaz, výstraha, zákaz).

Značky pro silniční dopravu
Soubor značek srovnávající současné české řešení s optimalizovanou verzí podle mezinárodních norem ISO.

Značení pro turistiku
Základní schéma

Souhrn symbolů pro veřejnou dopravu
Symboly pro železniční a autobusové stanice a zastávky, letiště, městskou dopravu včetně metra upravené pro optimální čitelnost a podle norem ISO.

Ovládání přístrojů
Přístroje obecně (audiovizuální technika ad.). Speciální přístroje: pračky na prádlo, myčky nádobí. Kancelářské stroje obecně (kopírky apod.). Klávesnice počítačů a psacích strojů. Číselné klávesnice (kalkulačky apod.). Software počítačů.

Popis spojení
Mezinárodní komunikaci usnadňuje postupná unifikace způsobů, kterými popisujeme poštovní, telefonické a faxové, elektronické a bankovní spojení.

Popis času
Jak se zapisuje datum a čas, různé typy času, časový interval.

Literatura
Výběr ze základní literatury o nehláskovém zrakovém sdělování. Slovníky. Neobsahuje rozsáhlý seznam norem, který je k dispozici ve studovně Institutu.