Vyberte stránku

Připravujeme

Komunikační mosty

24. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12., MĚSTSKÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ
páteční adventní tvořivá setkání mezi vzdálenými generacemi 24.11.2017     10:00, 11:00 1.12.2017       10:00,  11:00 8.12.2017       10:00, 11:00 15.12.2017     10:00, 11:00         pro seniory – 13:00 Všechny kulturní, vzdělávací a společenské akce se kvůli...

Rekonstrukce budovy

V současné době probíhá v muzeu rekonstrukce prostor v přízemí budovy. Výsledkem budou nově zpřístupněné výstavní plochy propojené stávajícími průchody. Recepce bude v budoucnu umístěna v zádveří budovy a navazovat by na ni měla čítárna s kavárnou, ze které se nově...

ČÍTÁRNA

Připravujeme pro Vás veřejně přístupnou čítárnu. Bude zaměřena na odbornou literaturu z oblasti volného i užitého umění, včetně architektury, fotografie a příbuzných oborů. Knihovní fond čítá okolo 3000 svazků a bude každoročně doplňován o odbornou literaturou. K...

Vize Benešova

30. 9. - 27.10. 2017, MĚSTSKÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ
Benešov u Prahy se v letním semestru 2016/2017 stal tématem pro téměř 30 studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze. Studenti ateliérů Kohout -Tichý a Vavřín-Fingerová připravili projekty zaměřené na urbanistický rozvoj města, jeho veřejná prostranství a okolní...

Salon výtvarníků Benešovska

20. 11. – 30. 12. 2017, MĚSTSKÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ
  Společná výstava výtvarníků Benešovska   POKYNY K PLÁNOVANÉMU SALÓNU VÝTVARNÍKŮ BENEŠOVSKA Vážení výtvarníci a přátelé, dovolujeme si Vám zaslat organizační pokyny k realizaci Salónu výtvarníků Benešovska. Výstava bude probíhat v Městské výstavní síni na...

Hlavní budova

V hlavní budově muzea pro Vás připravujeme stálé expozice regionální malby, fotografie a fotografické techniky, Šetlíkovy kolekce, grafiky a plastiky.
1. stránka z celkem 212