Vyberte stránku

Připravujeme

Art Cafe – Kubismus a expresionismus

Expresionismus i kubismus stojí na počátku českého moderního umění. V českém prostředí, které bylo impresionismem ovlivněno jen velmi okrajově, se jednalo o první zásadnější průlom do klasického pojetí umění. Zatímco ve světovém kontextu se expresionismus váže hlavně...

Petr Pivoňka

3. 4. – 28. 4. 2018, MĚSTSKÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ
Urbex fotografie

Petra Haplová

26. 2. – 30. 3. 2018, MĚSTSKÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ
Vernisáž: 6. 3. 2018,  18:00 Petra Haplová je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze a na svém kontě á již několik kolektivních i samostatných výstav. Ve své tvorbě reflektuje otázky tělesnosti a zkoumá hranice erotiky, které často stupňuje až k absurdním...

Rekonstrukce budovy

V současné době probíhá v muzeu rekonstrukce prostor v přízemí budovy ve spolupráci s architektonickým ateliérem Marcely Steinbachové. Výsledkem budou nově zpřístupněné výstavní plochy propojené stávajícími průchody. Recepce bude v budoucnu umístěna v zádveří budovy a...

ČÍTÁRNA

Připravujeme pro Vás veřejně přístupnou čítárnu. Bude zaměřena na odbornou literaturu z oblasti volného i užitého umění, včetně architektury, fotografie a příbuzných oborů. Knihovní fond čítá okolo 3000 svazků a bude každoročně doplňován o odbornou literaturou. K...

Hlavní budova

V hlavní budově muzea pro Vás připravujeme stálé expozice regionální malby, Šetlíkovy kolekce, souboru děl Zdeňka Kirchnera, grafiky a plastiky.